Förälder på Bulten

Att vara förälder på Bulten innebär att du har en fantastisk möjlighet till delaktighet i ditt barns tid på fritidshemmet.
Bulten fritids är ett kooperativ som betyder att varje familj som är med ska bidra med kunskap, delaktighet och praktiskt arbete. Du som förälder är alltid välkommen att vara med i verksamheten samtidigt som du får en bra inblick barnens och personalens vardag.

Det som förväntas av dig som förälder är att du

Deltar på föräldramöten

Är med på vårens och höstens fixardagar

Städar en dag per termin

Jobbar vid personals sjukfrånvaro

Har uppdrag i styrelsen eller andra arbetsgrupper någon gång under din tid på Bulten

Köper eller bakar fika en gång per år