Bultenandan

Bulten ska nästan vara som ett hem för barnen. Ett mellansteg innan de kommer hem för dagen.

De ska känna att här kan de slänga upp benen i soffan efter skolan och säga om dagen varit dålig eller grymt bra. Oavsett detta ska de kunna känna tillit till personalen och våga tillförlita sig till dem i livets olika skeden och bli sedda samt bekräftade som den person de är. Alla är olika med sina förutsättningar. Vi på Bulten tror på att hitta vägar och sätt för att varje barn ska kunna vidareutvecklas i sitt växande som människa och utifrån läroplanen för fritidshemmet ska vi skapa förutsättningar för ett vidare lärande. 

Vi på Bulten tror att det händer något med en när man går de 500 metrarna från skolan till Bulten. Det hinner rensas i tankar och själ. Om det varit något tungt under skoldagen kan man ventilera det med sina kamrater på promenaden och väl framme på Bulten möter personalen dem med nya förutsättningar utan gammalt groll. 

Här ska det vara högt i tak och låga trösklar för alla att vara, trivas och utvecklas. Grunden till Bultenandan är en gemenskap utöver det vanliga som inte finns på många andra fritidshem. Ett fritidshem som bygger på delaktighet och samarbete med barn, föräldrar och personal. Alla lika viktiga, alla bidrar med olika byggstenar för att skapa det som vi kallar Bultenandan. 

Det är inte så att barnen går på vilket fritidshem som helst. De går på Bulten!