Kontakt

Personal

Niclas Malín – Chef för fritidshemmet, fritidshemslärare

Nella Seki – Pedagog, barnskötare

Elias von Tourtchaninoff – Pedagog

Styrelsen

Jessica Berg – Ordförande

Martin Svensson – Sekreterare

Sofia Wall – Kassör

Cecilia Cronelid – Personalansvarig

Carin Lennesiö – Suppleant

Revisor

Erik Anesäter

Valberedning

Hanna Wiik Hansen

Daniella Johansson

Klagomål

Rutiner för hantering av klagomål