Kontakt

Klagomål

Rutiner för hantering av klagomål

Personal

Niclas Malín – Verksamhetschef, fritidshemslärare

Nella Seki – Pedagog, barnskötare

Emanuel Walan – Pedagog

Styrelsen

Jennie Gelting – Ordförande

Martin Svensson – Sekreterare

Kristofer Åkesson – Kassör

Cecilia Cronelid – Personalansvarig

Patrik Larsson – Suppleant

Jessica Berg – Suppleant

Revisor

Adam Svanberg

Valberedning

Hanna Wiik Hansen

Daniella Johansson